Sử dụng No Category Base (WPML) plugin

No Category Base (WPML) giúp bạn dễ dàng xóa category trên url dễ dàng.

Để kích hoạt bạn chọn: [ Plugin ] => [ Cài mới ] => Tìm kiếm với từ khóa “No Category Base (WPML)” => Bấm [ Cài đặt ]

Sau khi kích hoạt đường dẫn của bạn sẽ trở nên đẹp hơn.

 

Post Comment