Sử dụng Google Site Kit plugin cho WordPress

Site Kit là gì?
Site Kit là plugin do chính Google phát triển dành cho WordPress, giúp hiển thị ngay trên WordPress Dashboard các thông tin chuyên sau về cách mọi người tìm kiếm và sử dụng trang web, cũng như cách cải thiện tốc độ, trải nghiệm người dùng và kiếm tiền từ Website.

Site Kit giúp WordPress kết nối với toàn bộ các công cụ của Google dành cho Webmaster như Google Search Console, Google Analytics, Google Tag Manager, Google PageSpeed Insight và Google Ad-sense.

Hiện blog.net.vn chưa được Kích hoạt được Google Ad-sense nên chưa có trải nghiệm tốt nhất về Site Kit.

Post Comment