Những cách kiếm tiền Online không nên tham gia

Một số cách kiếm tiền không nên tham gia:

1. Gõ Captcha

2. Click quảng cáo

3. Khảo sát Online

4. Tăng views website, Youtube

5. Tăng like fanpage, twister..

Post Comment