Trong thời đại 4.0, khi người người, nhà nhà khởi nghiệp, kinh doanh, bán hàng, muốn thành công bạn cần thường xuyên học hỏi, cập nhập những kiến thức, kỹ…