Luyện gõ 10 ngón tại typing.com

700 nghìn nhà giáo dục trên toàn thế giới sử dụng Typing.com để đào tạo từ xa

Chương trình giảng dạy hấp dẫn
Học sinh học các nguyên tắc cơ bản về công nghệ có giá trị – được thiết kế bởi các chuyên gia cho học sinh ở mọi cấp độ kỹ năng.

Học tập được chơi game
Thu hút học sinh bằng các trò chơi đánh máy thú vị, các bài học tương tác và thành tích.

Biến nó thành của riêng bạn
Nâng cao khả năng học tập bằng cách tạo ra các bài học của riêng bạn để củng cố ngoại khóa.

Nội dung và hướng dẫn đa ngôn ngữ
Hướng dẫn và bài học có sẵn bằng tiếng Tây Ban Nha hoặc tiếng Anh – bạn chọn!

Post Comment