Kích thước ảnh bìa, ảnh đại diện, banner chuẩn cho Youtube

Bạn băn khoăn kích thước ảnh thế nào là chuẩn? Thủ thuật Blog chia sẻ với bạn kích thước chuẩn cho ảnh bìa, ảnh đại diện, ảnh thumbnail video trên Youtube:

Ảnh đại diện có kích thước chuẩn là: 110 x 110 px.

Kích thước ảnh bìa trên: có kích thước chuẩn là: 2560 x 1440 px.

Kích thước ảnh thumbnail : Đây là ảnh được dùng để hiển thị trong mỗi video trên Youtube. Người dùng sẽ nhìn thấy ảnh này trước khi bấm vào xem video của bạn chuẩn là: 1280 x 720 px.

Post Comment