DigitalOcean tặng 100$ khi đăng ký dùng thử VPS

DigitalOcean ưu đãi tặng 100$ cho khách hàng khi đăng ký mới.

Thời hạn sử dụng ưu đãi là 60 ngày.

Điều kiện ưu đãi:

  • Bạn là khách hàng mới của DigitalOcean
  • Bạn thanh toán Visa/Master hoặc nạp tiền vào bằng PayPal để verify.

Nhận ngay 100$ từ DigitalOcean

Lưu ý: không đăng ký nhiều tài khoản để nhận ưu đãi.

Post Comment