Crayon Syntax Highlighter plugin chèn code vào bài viết WordPress

Với những bạn đang viết blog chia sẻ thủ thuật blog, chia sẻ template, theme…. Crayon Syntax Highlighter là plugin giúp bạn dễ dàng chèn code cần chia sẻ vào bài viết.

Ví dụ:

 

 

Post Comment