Cài đặt, kích hoạt sử dụng Affiliate Links WordPress Plugins

Cài đặt, kích hoạt sử dụng Affiliate Links WordPress Plugins. Có nhiều plugins giúp bạn rút gọn link, ẩn link tiếp thị liên kết, tuy nhiên mình thấy rằng dùng plugin này rất hay và hiện mình cũng đang sử dụng Plugin này cho phục vụ cho việc tiếp thị liên kết cũng như một số site khác mà không muốn hiện link gốc hoặc link gốc quá dài.

  • Rút gọn link
  • Ẩn link tiếp thị liên kết.
  • Thống kế lượt click.

Để kích hoạt bạn chọn: [Plugin ] => [Cài mới] => Tìm kiếm với từ khóa “Affiliate Links Lite” => Bấm [ Cài đặt ]

Hoặc tải chúng về và cài đặt tại địa chỉ: https://vi.wordpress.org/plugins/affiliate-links/

Link gốc: https://inet.vn/hosting/web-hosting?aff=37553
Link rút gọn: https://blog.net.vn/go/inet-hosting/

Post Comment