Cách tắt đồng bộ cuộc gọi iPhone với iPad, Macbook

Bạn bất ngờ khi có cuộc gọi đến cả iPad, Macbook, Apple Watch của bạn cùng đổ chuông. Đây là tính năng Continuity. Có thể nói đây là tinh năng rất tuyệt vời, bạn có thể nhận cuộc gọi từ bất kỳ thiết bị nào. Đôi khi bạn cảm thấy phiền, vậy làm thế nào để tắt chúng đi.

Tính năng Continuity được giới thiệu lần đầu ở phiên bản iOS 8 và Mac OS X 10.10 và phát triển đến bây giờ. Để Continuity hoạt động, tất cả các thiết bị phải ở gần nhau, được kết nối với Wi-Fi và dùng chung một ID Apple.

Cách tắt tính năng Continuity bằng cách thay đổi cài đặt trên iPhone của bạn:

Bước 1: Cài đặt trên iPhone. // chọn: Điện thoại

Bước 2:  “Cuộc gọi trên thiết bị khác” gạt sang trái “Cho phép c.gọi trên t.bị khác”

Thế là bạn đã tắt đồng bộ cuộc gọi iPhone với iPad, Macbook.

Chúc bạn thành công!

Post Comment