Cách tắt chức năng tự động kiểm tra chính tả trong Word 2007-2010

Microsoft Word là công cụ hỗ trợ việc soạn thảo văn bản phổ biến được nhiều người sử dụng. Bạn cũng như tôi, là người VN nên chưa được hỗ trợ trong chức năng kiểm tra chính tả khi chúng ta soạn thảo một văn bản bằng tiếng Việt thì nó nó luôn có các dấu ngạch đỏ hoặc xanh ở dưới chân văn bản mà ta soạn thảo mang lại phiền nhiễu khó chịu cho người dùng.

Thủ thuật Blog chia sẻ với bạn các bước đơn giản để tắt tính năng phiền toái này:

Bước 1: Mở thanh công cụ bằng cách chọn File–>Options

Bước 2: Từ cửa sổ Word Options chọn Proofing rồi bỏ tích các tùy chọn sau:

– Check spelling as you type: Kiểm tra chính tả khi bạn gõ

– Use contextual spelling: Sử dụng chính tả theo ngữ cảnh

– Mark grammar errors as you type: Đánh dấu lỗi ngữ pháp khi bạn gõ

– Check grammar with spelling: Kiểm tra ngữ pháp với chính tả

T.H

Post Comment