Chia sẻ tệp robot.txt chuẩn SEO cho blogspot của bạn.

Bạn thay URLBLOGCUABAN.blogspot.com bằng địa chỉ Blog của bạn…