BizFlyCloud miễn phí dùng thử 3 ngày

Chương trình trải nghiệm dùng thử tại BizFlyCloud

CẤU HÌNH DÙNG THỬ CÓ SẴN
Tạo ngay Cloud Server miễn phí cấu hình:
2 Core(s) – 2GB RAM – 100GB HDD – 60GB SSD
Miễn phí tối thiểu 3 ngày
Sử dụng được mọi tính năng
Khởi tạo nhanh chóng

Giá tham khảo:

Chính thức áp dụng hình thức thanh toán Pay as you go với dịch vụ BizFly Container Registry

blog.net.vn chưa có cơ hội dùng thử BizFlyCloud, bạn đã dùng rồi hãy cho chúng tôi trải nghiệm.

Post Comment